GENEL
Yeşil, su ve nem dayanımı talep edilen mahallerde asma tavan, giydirme duvar ve bölme duvar imalatlarında kullanılan alçı levhadır.
Yeşil'in çekirdeği su ve neme dayanımının artması amacı ile bu işe özel üretilmiş su itici katkı ve elyaflar ile takviye edilmiştir.
Yeşil'e ilave edilen su itici katkılar ile su ve nem mukavemeti  artmış, kağıt hamuru da hafiflik ve esneklik anlamında çok büyük faydalar sağlamıştır.

 
 
     
 

Yeşil'de bulunan bu hafiflik ve esneklik ile su ve nem dayanımı özellikleri, hem uygulamanın yapıldığı binaların su ve neme karşı direncini arttırarak izolasyon maliyetlerini azaltmakta, hem de ince yapı malzemele­rinden kaynaklanan yüklerde büyük düşüşlere sebebiyet vermektedir. Bu düşüşün genel mantığı ise daha hafif çözülmüş bir statik ile daha düşük maliyetli ve güvenli bina anlamına gelmektedir.
Yeşil uygulaması, hafiflik ve esnekliğinden kaynaklanan hız ve uygulama kolaylığı, bu da işçilik ve zamandan tasarruf sağlar. İnşaat uygu­lama maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.
Yeşil ile yapılan tüm uygulamalar hafif, esnek ve sağlam olduğundan ayrıca bina taşıyıcılarına esnek bağlantı detayları ile bağlandığından su ve neme karşı olduğu kadar, depreme karşı güvenliği de arttırmaktadır.
Yeşil, her iki yüzü levhaya büyük esneklik ve yüksek dayanım sağlayan, bu iş için özel üretilmiş karton ile kaplıdır.

PERFORMANS
Yeşil rakiplerine oranla daha iyi su ve nem dayanımına sahiptir.
Yeşil alçı levhanın içeriğindeki kağıt hamuru nedeniyle artan izolas­yon özellikleri sayesinde hem ısı, hem ses izolasyonu maliyetleri azalır.
Yeşil ile çok daha dar kesitli bölme ve giydirme duvar yapılabilir.
Yeşil yalıtım malzemeleri ile kombine edildiğinde rakiplerine oranla benzersiz izolasyon özellikleri sergiler.
Yeşil konstrüktif yüzey uygulamalarında alt malzemeyi tüm dış etkenlere, özellikle yangına karşı zırhlama özelliği sağlar.

ÖZELLİKLER

Yeşil özel yüzey kartonu ve kor tabakasında bulunan kağıt hamuru katkısından kaynaklanan arttırılmış dayanıklılığa, esnekliğe ve kırılma direncine sahiptir.
Yeşil'in uygulaması çok kolaydır. Uygulama hızını çok artırdığından yapı kısa sürede tamamlanacaktır.
Yeşil ile yapıların taşıyıcı eleman kesitleri küçülür, bu durum daha estetik mekanlar ve daha düşük maliyetli yapılar anlamına gelmektedir.
Yeşil alçı levha metal iskelet boşluklarının tasarımında bırakılan rezervasyon boşlukları sayesinde elektrik ve mekanik tesisat uygulamaları kolaylaşır, malzeme deformasyonları ve fire oluşmaz.

 
 
NİTELİK
STANDART ÜRETİM  
Uzunluk 2500 mm. 2000-3600 mm.
Genişlik 1200 mm. 1200 mm.
Kalınlık 12,5 mm.

15 mm.

18 mm.
Ortalama Ağırlık ≤ 8,5 kg./m2 ≤ 10.5 Kg./m2 ≤ 13 Kg./m2
Eğilmede Kırılma (Kağıt liflerine dik) ≥ 600 N ≥ 700 N ≥ 600 N
Eğilmede Kırılma (Kağıt liflerine yatay) >260 N >300 N >260 N
Kenar Tipi İnce Kenarlı inceltilmiş Kenar - Küt Kenar
Isı iletkenlik Değeri (X) 0,20 W/mK 0,20 W/mK
Su Buharı Direnç Kat Sayısı 11 11
Yangın Direnci A2-s1,d0 A2 - s1, d0 (TS EN 520 ek B' ye göre )
Su Emme (Ağırlık Oranına Göre) ≤ % 10 ≤ % 10
Sahip Olduğu Standart TS EN 520 TS EN 520 (F) Alçı Levhalar
Standart Tipi (F) Alçı Levha (Yangýn Dayanýmý Arttýrýlmýþ (F) Alçý Levhalar)
Paletteki Levha Sayısı 50 Adet/Palet 40 Adet/Palet 30 Adet/Palet