GENEL
Kırmızı yangına dayanım talep edilen mahallerde asma tavan, giydirme duvar ve bölme duvar imalatlarında kullanılan alçı levhadır.
Kırmızı'nın çekirdek veya kor tabir edilen iç kısmı yangına dayanımının artması amacı ile bu işe özel üretilmiş katkı ve elyaflar ile takviye edilmiştir. Ayrıca levhaya sertlik, dayanım, hafiflik ve işlenebilirlik sağlayan, yüksek saflıkta doğal alçı taşından ve levhaya esneklik ve hafiflik sağlayan kağıt hamuru katkısından oluşur.

 
 
     
 

Bu hafiflik ve esneklik ile yangın dayanımı özellikleri, uygulamanın yapıldığı binaların hem yangın korumasını güçlendirmekte hem de ince yapı malze¬melerinden kaynaklanan yüklerinde büyük düşüşlere sebebiyet vermekte¬dir. Bu düşüşün genel mantığı ise daha hafif çözülmüş bir statik ile daha düşük maliyetli ve güvenli bina anlamına gelmektedir.
Kırmızı uygulaması, hafiflik ve esnekliğinden kaynaklanan hız ve uygulama kolaylığı, bu da işçilik ve zamandan tasarruf sağlar. İnşaat uygu¬lama maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.
Kırmızı ile yapılan tüm uygulamalar hafif, esnek ve sağlam olduğundan ayrıca bina taşıyıcılarına esnek bağlantı detayları ile bağlandığından yangına karşı olduğu kadar, depreme karşı güvenliği de arttırmaktadır.
Kırmızı'nın her iki yüzü, levhaya büyük esneklik ve yüksek dayanım sağlayan, bu iş için özel üretilmiş karton ile kaplıdır.

PERFORMANS
Kırmızı rakiplerine oranla daha iyi yangın dayanımına sahiptir.*
Kırmızı alçı levhanın içeriğindeki kağıt hamuru nedeniyle artan izo­lasyon özellikleri sayesinde hem ısı, hem ses izolasyonu maliyetleri azalır, çok daha dar kesitli bölme ve giydirme duvar yapılabilir. Kırmızı yalıtım malzemeleri ile kombine edildiğinde rakiplerine oranla benzersiz izolasyon özellikleri sergiler.
Kırmızı konstrüktif yüzey uygulamalarında alt malzemeyi tüm dış etkenlere, özellikle yangına karşı zırhlama özelliği sağlar.
*Yangın dayanım zaman hesaplamaları yapı sisteminin tamamını içerecek biçimde ölçülür, alçı plaka tek başına yangın dayanımı sağlayamaz..

ÖZELLİKLER

Kırmızı özel yüzey kartonu ve kor tabakasında bulunan kağıt ha­muru katkısından kaynaklanan arttırılmış dayanıklılığa, esnekliğe ve kırılma
direncine sahiptir.
Kırmızı'nın uygulaması çok kolaydır. Uygulama hızını çok artırdığından yapı kısa sürede tamamlanacaktır.
Kırmızı alçı levha metal iskelet boşluklarının tasarımında bırakılan rezervasyon boşlukları sayesinde elektrik ve mekanik tesisat uygulamaları kolaylaşır, malzeme deformasyonları ve fire oluşmaz.

 
 
NİTELİK
STANDART ÜRETİM  
Uzunluk 2500 mm. 2000-3600 mm.
Genişlik 1200 mm. 1200 mm.
Kalınlık 12,5 mm.

15 mm.

18 mm.
Ortalama Ağırlık ≤ 9,5 kg./m2 ≤ 12.5 Kg./m2 ≤ 15 Kg./m2
Eğilmede Kırılma (Kağıt liflerine dik) ≥ 600 N ≥ 700 N ≥ 600 N
Eğilmede Kırılma (Kağıt liflerine yatay) >260 N >300 N >260 N
Kenar Tipi İnce Kenarlı inceltilmiş Kenar - Küt Kenar
Isı iletkenlik Değeri (X) 0,20 W/mK 0,20 W/mK
Su Buharı Direnç Kat Sayısı 11 11
Yangın Direnci A2-s1,d0 A2 - s1, d0 (TS EN 520 ek B' ye göre )
Çekirdek Alev Dayanım Süresi 15 Dakika 15 Dakika (TS EN 520 ek B' ye göre )
Sahip Olduğu Standart TS EN 520 TS EN 520 (F) Alçı Levhalar
Standart Tipi (F) Alçı Levha (Yangýn Dayanýmý Arttýrýlmýþ (F) Alçý Levhalar)
Paletteki Levha Sayısı 50 Adet/Palet 40 Adet/Palet 30 Adet/Palet