Beton, brüt beton, gaz beton, bims, tuğla ve tavan yüzeyleri üzerine uygulanabilen ses ve ısı yalıtım özelliği artırılmış makina ile püskürtme şeklinde uygulanan hazır perlitli sıva alçısıdır.

 
 
     
 

Depolama:
Aygips Makina Sıva Alçısı, kuru bir yerde üst üste en fazla 15 torba istiflenmeli, torbalar zeminle temas etmeyecek nem ve yoğunlaşmadan korunacak şekilde depolanmalıdır. Üretim tarihinden itibaren 3 ay içinde kullanılmalıdır.

Üstünlükleri:
Kullanım süresinin uzunluğu rahat ve firesiz uygulama olanağı sağlar. Uygulama sonrası kurumuş yüzey cam gibi parlak olduğu için direkt kağıt kaplama veya boya işlemine olanak sağlar. Kısa sürede daha fazla yüzey sıvanır, ekonomiktir, zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar.

Uygulama yüzeyi özellikleri:
Uygulama yüzeyindeki yapışmayı engelleyen maddeler (toz,yağ,kir, vb) temizlenmelidir. Uygulama öncesi kuru, sıcak ve emiciliği fazla olan yüzeyler su ile ıslatılmalıdır.
Sıvanacak yüzeyin düzgünlüğü kontrol edilmelidir. Düzgün yüzeyli tavanların yüzeyi sıva uygulanmasından önce pürüzlendirilmeli veya harcın yüzeye yapışmasını sağlayan bir malzeme ile astarlanmalıdır. Uygulama ortam sıcaklığı minimum +5 oC olmalıdır. Farklı malzemelerin birleşme noktalarında çatlamayı önlemek için sıva filesi kullanılmalıdır.

Harcın hazırlanması:
Aygips Makine Sıva Alçısı, sıva makinasında uygun alçı/su oranında karıştırılarak hazırlanır. İlave edilecek su mevcut zeminde ve öngörülen alçı kalınlığında kusursuz bir uygulama sağlayacak en ince kıvamda ayarlanmalıdır.

Uygulama:
Sıva makinasında hazırlanan Aytaş Makina Sıva Alçısı püskürtme başlığı içindeki basınçlı hava ile düzgün bir şekilde ve istenilen kalınlıkta sıva yapılacak yüzeyin üzerine püskürtülür. İstenilen kalınlığı elde edebilmek için anolar kullanılır. Püskürtme basıncı ile alçı derzlere ve boşluklara daha iyi girdiği için daha iyi bir aderans elde edilir. Sıva duvara mümkünse yukarıdan aşağı doğru uygulanmalıdır. Püskürtme işleminden sonra sıva harcı mastar veya düz mastar ile şakülünde ve aynı hizada yayılır. Prizin başlamasıyla birlikte sıva yüzeyi izleri ve pürüzleri yok etmek için gerekirse mastar veya yüzey spatulaları ile çekilir. Sıva yeterince katılaşınca hafifçe ıslatılır, süngerli disk veya keçeli perdah makinasıyla perdahlanır ve sonra yüzey matlaşırsa duvarcı malası ile tekrar perdahlanır. Köşelerin perdahlanmasında köşe profili kullanılması uygundur.Sıvanın üzerine seramik fayans döşenecekse veya sıva uygulanacaksa yüzey perdahlanmamalı veya düzeltilmemeli, aksine daha sıkı ve pürüzlü bir yüzey elde etmek için duvarcı malasının arkası ile çekilmelidir.

 
     
 
Fiziksel Form : Beyaz toz   Alçı / su oranı : 100gr alçı / 60 gr su
Kullanma süresi : 140-200 dakika   Donma süresi : 320-360 dakika
Basınç mukavemeti : ³ 2 N/mm2 (7 gün sonra)   Eğilme mukavemeti : ³ 1 N/mm2 (7 gün sonra)
Birim hacim ağırlığı : 740 gr/lt   Tane boyutu : 150 µ üzeri %25-30 600 µ üzeri %4-10
PH : 13-14   Yüzey sertliği : mini 45 shore D
Standart : TSE EN 13279 - 1   Ambalaj : Polipropilen lamineli torba, 35 kg  %2
(B4, Püskürtme ile uygulanan)   Tüketim Miktarı   1cm kalınlıkta 9-9,5 kg /m2