Polimer dispersiyon esaslı, mineral katkılı Aygips Aderansı Yüksek Brüt Beton Astarı, beton duvar ve tavan yüzeylerinin alçı sıva ile sıvanmasına olanak sağlayan, renkli astardır. Kuvars kumu katkılı formülasyonu sayesinde alçı ve alçı-kireç esaslı sıvıların beton yüzeylere aderansını kuvvetlendirir, sıvanın hızlı su kaybını ve buna bağlı çatlak oluşumunu engeller. İç mekanlarda kullanım içindir, nemli ve ıslak yüzeylerde kullanılması önerilmez.

 
 

Uygulama Alanları:
Özellikle beton esaslı yüzeylerde, dikey ve yatay (kolon, perde, duvar,tavan ve benzeri) alçı sıva öncesi aderans astarı olarak kullanılır.

Uygulama:
Uygulama tekstürlü rulo ile tek kat halinde yapılmalıdır. Aygips Aderansı Yüksek Brüt Beton Astarı uygulanacak yüzeyler temiz, sağlam, taşıyıcı ve serbest parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Yağ, gres, kir, boya, çimento şerbeti, pas, kalıp yağı, beton kürleme maddeleri, tuz kusması gibi aderansı azaltacak tabakalar uygulanmadan önce tam olarak temizlenmelidir. Aygips Aderansı Yüksek Brüt Beton Astarı uygulama sırasında zaman zaman homojen kıvama gelene kadar karıştırılmalıdır. Karıştırma işlemi mutlaka düşük devirde (4000 d/d), motorlu bir karıştırıcı ve uç yardımı ile yapılmalıdır.

Kuruma:
23 derecede, %50 bağıl nem koşullarında en az 24 saat. Nemli ve soğuk ortamlarda kuruma sürecinin daha uzun olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Ortam tozunun yapışmayı azaltacağı düşünülerek astar ve sıva uygulamaları arasında uzun süre beklenmemelidir.

İnciltme:

Devamlı karıştırılarak 7-7.5 litre temiz su eklenir. Karıştırma işlemine takriben 3 dakika kadar devam edilir. Daha pürüzlü yüzey dokusu elde etmek için ürün inceltilmeden veya düşük oranda su ile inceltilerek kullanılabilinir. Su haricinde çözücü madde veya dolgu ilave edilmemelidir.

Sarfiyat
Yaklaşık 0.25 kg/m2 dir.
Kesin sarfiyat şantiye ortamında numune yapılarak tespit edilmelidir.

Güvenlik Uyarıları
S2: Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
5co derecenin altında saklamayınız